11C9

11C9

11C9

Rozměry T a E pro tvar 12C2 - 20° jsou uvedeny u tvaru 12A2 20°na straně 53.

Odvozené varianty

12C9 – 45

12C9-45

12C9 – 45
12C9 – 20

12C9-20

12C9 – 20
6C2

6C2

6C2