Na měření tvrdosti kovů podle Rockwella a Vickerse

ROCKWELL (HRC, HRA, HRN)

Vnikací těleso je vyrobeno z přírodního diamantu broušeného do kužele pod 120° s kulovitě zaobleným vrcholem o poloměru 0,20 mm. Držák vnikacího tělesa dle ČSN 994441 viz. výkres vpravo nebo dle výkresu zákazníka.
Objednací číslo: 16-01 skladem.

VICKERS (HV)

Vnikací těleso je vyrobeno z přírodního diamantu broušeného ve tvaru pravidelného jehlanu se čtvercovou základnou a s vrcholovým úhlem protilehlých stěn 136°. Držák tělesa dle ČSN 994441 viz. výkres vpravo nebo dle požadavku zákazníka. Objednací číslo: 16-02 skladem.

 

Další typy držáků vnikacích těles naleznete na www.diapraha.cz/ke stažení v sekci Technické podklady.

Rockwell