Středící hroty a důlky z diamantu

Maximální přesnosti vystředění obrobku pod 0,001 mm lze opakovaně dlouhodobě dosahovat pomocí PKD pevných středících hrotů a důlků R.KAISER. Osazení pracovní části z PKD výrazně sníží třecí síly při minimálním zahřívání a maximální životnosti.

Dr. KAISERStředící hroty