DIAMANTOVÉ OROVNÁVAČE - JEDNOZRNNÉ STŘECHOVITĚ BROUŠENÉ

POUŽITÍ

Diamantové orovnávače střechovitě broušené (profilové) se používají pro přesné orovnávání a tvarování brusných kotoučů. Pro přesné tvarování především malých rádiusů kolébkou se používá provedení s válcovou stopkou středěné do osy ± 0,02mm.

ZÁSADY OROVNÁVÁNÍ

Orovnávač musí být nakloněný 5°-10° pod osu kotouče nebo umístěn pod osou tak, aby orovnával hranou. Náklon ve směru posuvu orovnávání se používá 30°-45°. Po otupení hrany se orovnávač pootočí o 180° a používá se protější hrana.