DIAMANTOVÉ OROVNÁVÁČE - JEDNOKRYSTALOVÉ STŘECHOVITĚ BROUŠENÉ

POUŽITÍ

Diamantové orovnávače střechovitě
broušené (profilové) se používají pro
přesné orovnávání a tvarování brusných
kotoučů. Pro přesné tvarování především
malých rádiusů kolébkou se
používá provedení s válcovou stopkou
středěné do osy ± 0,02mm.

ZÁSADY OROVNÁVÁNÍ

Orovnávač musí být nakloněný 5°- 10°
pod osu kotouče nebo umístěn pod
osou tak, aby orovnával hranou.
Náklon ve směru posuvu orovnávání
se používá 30°- 45°. Po otupení hrany
se orovnávač pootočí o 180° a používá
se protější hrana.

Zásady orovnávání