Kladky pro ozubení

Kladky se zpravidla používají v sadě (složené kladky ze dvou částí), k urychlení orovnávání se používají kladky plnoprofilové.

 

 

    

Způsoby orovnávání ozubení