Použití diamantových kotoučů

 • slinuté karbidy
 • keramika, sklo, porcelán
 • tuha, grafit, křemík, návary

Diamant v přírodní i syntetické formě je nejtvrdší známý materiál s vynikající tepelnou vodivostí a odolností do 700°C. Pro broušení se používá dnes již výhradně syntetický diamant, který již v některých vlastnostech překonal přírodní diamanty. Tyto jeho vlastnosti ho předurčují pro broušení všech tvrdých materiálů kromě ocelí!

 

Použití CBN kotoučů

 • rychlořezné oceli HSS
 • kalené oceli o tvrdosti nad 55 HRc
 • cementované a nitridované oceli
 • bílá a tvrzená litina, tvrdé návary, stelity...

Kubický nitrid bóru – CBN je syntetický materiál, který se v přírodě nevyskytuje. Vyniká vysokou tvrdostí (druhý nejtvrdší známý materiál po diamantu) a vysokou tepelnou vodivostí a stálostí do 1200°C. Proto se využívá především k opracování zušlechtěných nástrojových ocelí.

 

 

 

Specifikace DIA / CBN kotoučů

 • tvar kotouče dle FEPA (např. 12A2 20°)
 • rozměry kotouče (dle tabulek v katalogu) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • zrnitost brusiva nebo požadované opracování
 • koncentraci a pojivo určí výrobce 

Tvary kotoučů dle FEPA

Označení tvaru kotouče se skládá ze 4 parametrů:

1. tvar nosného těla
2. tvar brusné vrstvy
3. umístění brusné vrstvy na těle
4 modifikace tvaru těla nebo vrstvy

Vyobrazená tabulka tvarů FEPA uvádí způsob označování tvarů.

Zde nabízíme odkaz na vybrané, často používané tvary a provedení.

 

Upínání

Diamantové i CBN kotouče se upínají na trn (velké obvodové kotouče mezi příruby), z kterého (kterých) se po celou dobu životnosti nesundávají. Po upnutí nesmí kotouče radiálně a axiálně házet více než 0,02 mm.


Orovnávání a tvarování

Diamantové a CBN kotouče v pryskyřičných vazbách mají samoostřící vlastnosti při zachování vysokého výkonu a dlouhé životnosti. Při správných brusných podmínkách není třeba kotouče orovnávat, jen při ztrátě výkonu (zanesení) je potřeba kotouč oživit. Dojde-li ke ztrátě tvaru brusné vrstvy například vlivem nestejnoměrného opotřebení, provádí se orovnávání na orovnávacím zařízení pomocí SiC kotouče. Pokud není bruska tímto zařízením vybavena, můžete kotouč upnout i s trnem na brusce na kulato a přebrousit ho do požadovaného tvaru SiC kotoučem. Nikdy neorovnávejte dia/CBN kotouče diamantovým orovnávačem.

Výjimkou je CBN kotouč v keramické vazbě, který lze orovnávat diamantovým orovnávačem. Výrobce DR.KAISER doporučuje rotační orovnávání. V praxi se často rotační orovnávač nahrazuje statickým vicezrným orovnávačem s vyším obsahem diamantu, především u ruských elborových kotoučů, které mají měkší pojiva.

Brusná tělíska s galvanicky nanášenou niklovou vazbou se zásadně neorovnávají.


Oživování

Při ztrátě brousících schopností kotoučů (většinou v důsledku broušení nevhodných materiálů, např. SK + měkká ocel) je nutno kotouče oživit přímo na stroji navlhčeným oživovacím kamenem SiC, který odebere z kotouče zbytky nalepeného materiálu a přebytečné pojivo, čímž odkryje dia/CBN zrno. Čelní kotouče se nejlépe oživí mimo stroj kroužením na skleněné desce posypané volným SiC brusivem.


Chlazení

Dle možností stroje doporučujeme intenzívní chlazení kotoučů chladící emulzí s nízkou koncentrací. Koncentrované kapaliny zvyšují možnost zanášení kotoučů. Chlazení zvyšuje brousící výkon a životnost kotoučů. Vyrábíme také dia/CBN kotouče pro broušení za sucha, nebo chlazené olejem (nutno uvést v objednávce). Větší intenzita chlazení přispívá k lepšímu výplachu třísky a odvodu tepla čímž zvyšuje výkon a životnost.

CBN ruské "elboráky" doporučujeme i na starších bruskách, ato i za sucha. Typicky brusky na plocho BPH.


Požadavky na stroje

Stroj musí mít kvalitní uložení brousícího vřetene bez vůlí a s maximální axiální a radiální házivostí do 0,005 mm zajišťující minimální chvění při broušení. Chvění výrazně snižuje životnost kotouče a výkon broušení.

Pro kotouče v galvanické vazbě je zásadní upnutí v přesné kleštině bez házení, protože nejdou orovnat.